01 Samenleving

Wat willen we bereiken (ambitie)?

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. De komende jaren richten wij ons op het samen organiseren en het behoud van goede zorg en ondersteuning en maken wij een verdere verschuiving naar preventie. Daarbij gaat onze speciale aandacht uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede bij jong en oud. Hierdoor bieden we jong en oud betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief en we helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico’s lopen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 45.948.621

55,8 %

Baten

€ 10.875.775

13,4 %

ga terug