Samenvatting voorstellen

In het proces naar de Perspectiefnota 2019 hebben we negen clusters van onze activiteiten onder de loep genomen. Deze clusters van activiteiten zijn geselecteerd op basis van een afwegingskader met daarin een aantal beoordelingscriteria. Daarnaast is een eerste doorkijk gemaakt naar wat dit betekent voor de organisatie.

In de onderstaande figuur is weergegeven welke clusters van activiteiten nu zijn uitgewerkt en welke clusters worden uitgewerkt voor de Perspectiefnota 2020.

Voor de geselecteerde clusters van activiteiten hebben we bekeken of we bepaalde taken nog wel moeten uitvoeren, hoe we taken het beste kunnen uitvoeren en of wij nog wel degene moeten zijn die bepaalde taken uitvoert. Dat hebben we niet alleen gedaan om zo een oplossing te vinden voor het tekort dat we hebben, maar ook om ervoor te zorgen dat onze manier van werken goed blijft aansluiten bij de veranderende verwachtingen vanuit de samenleving.

In het vervolg van deze perspectiefnota vindt u de voorstellen die we vanuit deze clusters aan u voorleggen. De financiële consequenties van deze voorstellen zijn als volgt:

 (Bedragen ×€1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Educatie

 159

 299

 339

 379

Sport en bewegen

 48

 77

 130

 130

Werk en inkomen

93

368

505

505

Jeugd

 300

 600

 850

 1.100

WMO

 1.080

 1.174

 1.174

 1.174

Ontwikkeling en inrichting van de ruimte

 1.334

 114

 160

 170

Wonen

13

13

13

24

Toerisme, kunst en cultuur

-

54

82

79

Integraal beheer van de openbare ruimte

 132

389

 401

 413

Organisatie en bedrijfsvoering

75

225

562

750

Totaal voorstellen perspectiefnota

3.234

3.313

4.215

4.724

ga terug